Erfaring subjektivitet metafysik - Marion

250,00 kr.
Eksistensen, 2024, Hæftet, 283 sider
ISBN 9788741010427

Bogen udforsker erfaringsbegrebet med afsæt i Marion, og hans fænomenologiske tænkning sættes i relation til filosoffer og teologer som Bacon, Løgstrup, Levinas og Heidegger.

Bogen er en undersøgelse af erfaringsbegrebet med afsæt i den franske filosof Jean-Luc Marion. Bogens ærinde er at åbne for en forståelse af erfaringer, der hverken kan reduceres til blot empiriske data, objektive sagforhold eller til rent subjektive eller private ’fornemmelser ved noget’. Det handler om erfaringer, der overskrider det subjekt, der gør sig disse erfaringer, og hvis mening for subjektet er knyttet til denne overskridelse. Eksempler på sådanne erfaringer kan være erfaring af etisk forpligtethed, af fascination af et kunstværk, erfaring af den egne kropslighed eller af den uforudsete hændelse.

Undervejs i bogen sættes Marions fænomenologiske tænkning i relation til filosoffer og teologer som fx Bacon, Løgstrup, Levinas og Heidegger.