Et hjerte større end verden

199,95 kr.
Et hjerte større end verden – At følge Jesus med bjergprædikenen som pejlemærke
Boedal, 2009, Indbundet, 288 sider
ISBN 9788789626659
Hvad indebærer det at følge Jesus her ved begyndelsen af det 21. århundrede? Er det muligt for os at grave ned til den oprindelige radikalitets kilder? – med risiko for at der bliver bragt uorden i vores fine systemer.
Et godt sted at grave er i Jesu bjergprædiken. Allerede efter nogle få spadestik støder man på spor, der leder lige ind i vor tids kernespørgsmål:
Emneord
Tro
Hvad indebærer det at følge Jesus her ved begyndelsen af det 21. århundrede? Er det muligt for os at grave ned til den oprindelige radikalitets kilder? – med risiko for at der bliver bragt uorden i vores fine systemer.

Et godt sted at grave er i Jesu bjergprædiken. Allerede efter nogle få spadestik støder man på spor, der leder lige ind i vor tids kernespørgsmål:
individualismens blindgyder • kløften mellem rige og fattige • jagten på synlighed og bekræftelse • penge og statussymboler • stress og adspredthed • synet på vold og magt • åndelighedens marked • arbejdet og det daglige brød • bekymringer for fremtiden • vores plads i jordens økosystem

Dette og meget andet beskæftiger Jesus sig med i sin undervisning i bjergprædikenen. Denne bog er ikke så meget en teologisk udlægning af den kendte tekst, men snarere en beskrivelse af efterfølgelse i vores tid med bjergprædikenens tre kapitler som pejlemærker.

Magnus Malm arbejder med retræter og åndelig vejledning. Han har blandt andet skrevet 'Bag billedet' og 'Hvisken fra katakomberne'. I 2006 modtog han C.S. Lewis-prisen for sit forfatterskab.