Et spørgsmål om at være

175,00 kr.
Museum Tusculanums Forlag, 2008, 181 sider
ISBN 978-87-6350-578-9
En postmetafysisk omformulering af værensspørgsmålet i lyset af Heidegger, Derrida og Vattimo.

En fagfilosofisk diskussion af det mest grundlæggende filosofiske spørgsmål om, hvad væren er, og hvad det vil sige at stille netop det spørgsmål i en verden, der siden 1880´erne har følt sig overbevist om, at Gud er død.
En postmetafysisk omformulering af værensspørgsmålet i lyset af Heidegger, Derrida og Vattimo.

En fagfilosofisk diskussion af det mest grundlæggende filosofiske spørgsmål om, hvad væren er, og hvad det vil sige at stille netop det spørgsmål i en verden, der siden 1880´erne har følt sig overbevist om, at Gud er død. I modsætning til eftertiden var Friedrich Nietzche imidlertid ikke sikker på sin dødsdom. Han tilføjede senere, at vi alligevel ikke slipper af med Gud, fordi vi stadig tror på grammatikken, og det er her bogen tager sit udgangspunkt.

Der er med andre ord en tæt sammenhæng mellem menneskets væren, vores sprogs struktur og den forkætrede metafysik. Denne sammenhæng følger forfatteren gennem Martin Heideggers, Jacques Derridas og Gianni Vattimos forfatterskaber og udsætter dermed værensspørgsmålet for en postmetafysisk omformulering. Det bærende argument i bogen er, at metafysikken trods alt ikke er dybere begravet i de indoeuropæiske sprog, end at det er muligt at tænke postmetafysisk inden for den danske grammatiks rammer.