Etik og værdier i pædagogers arbejde

410,00 kr.
Gyldendal, 2015, Hæftet, 398 sider
ISBN 9788741258331

Etisk bevidsthed og evnen til at forsvare sine valg og handlinger med etiske begrundelser kendetegner den gode pædagog. Hensigten med denne bog er at højne pædagogers etiske bevidsthed og deres evne til at udøve en etisk forsvarlig praksis.

Emneord
PædagogikEtik

Den professionelle pædagog skal træffe sine etiske beslutninger på et kvalificeret beslutningsgrundlag. Pædagogers etiske grunde defineres af professionens værdigrundlag, som det er formuleret i dens etiske kodekser (nationale og internationale). Værdigrundlaget består af de professionsetiske grundværdier og de professionsetiske principper. I Etik og værdier i pædagogisk arbejde fremlægger forfatteren en model til støtte for pædagogiske beslutninger. Den pædagogiske beslutningsmodel understøtter, at pædagogen i relation til situationer, der kræver etiske valg, formår at skabe sig et dækkende beslutningsgrundlag. Beslutningsmodellen er i bogen grafisk udformet som det pædagogiske hjul, der organiserer de professionelle grundværdier, principper og etiske retninger i tre felter: pligter, konsekvenser og idealer, hvert felt med tre etiske principper.