Evaluering af Paraplyprojektet til forbedring af præsters psykiske arbejdsmiljø

50,00 kr.
Folkekirkens uddannelses- og videnscenter, 2023, Hæftet, 163 sider
ISBN 9788790323769

Paraplyprojektet til forbedring af præsters psykiske arbejdsmiljø har i perioden 2018-2022 gennemført tre metodeudviklingsprojekter med det formål at finde nye veje til forbedring af præsters psykiske arbejdsmiljø.

Paraplyprojektet har afprøvet facilireret teamsamarbejde for præster, efteruddannelsestiltag for biskopper, provster og arbejdsmiljørepræsentanter, en udvidet indsatsvifte målrettet langtidssygemeldte præster, og formidling af ny indsamlet viden om årsager til følelsesmæssige belastninger hos præster.

Erfaringerne peger på hvordan virksomme redskaber kan være med til at skabe bedre udgangspunkt for samarbejde og sparring og hvordan øget opmærksomhed og åbenhed om psykiske arbejdsmiljø og følelsesmæssige belastninger åbner vejen til bedre arbejdsmiljø. Samtidig peger evalueringen på de behov, der står udækket og giver anbefalinger til det vidre arbejde.