Evangelierne

200,00 kr
Vandkunsten, 2021, Hæftet, 128 sider
ISBN 9788776955595

Det ældste af Det Nye Testamentes fire evangelier, Markusevangeliet, er skrevet kort efter år 70, dvs. ca. 15-20 år efter Paulus.

Det er vigtigt at holde fast i den kendsgerning. Tidligere forudsatte man, at evangelierne mere eller mindre førte os tilbage til en historisk Jesus, der endnu ikke var farvet af den senere menigheds trosforestillinger. Men som denne bog viser, vil evangelierne ikke være kilder til et stykke historisk fortid, men er forskellige resultater af skabende teologers arbejde med Jesus-fortællingen.