Evangeliesange - sangbog

148,00 kr.
Corocopi, 2006, Indbundet, 142 sider
ISBN 9788799106110

Evangeliesange er en ny udgivelse med i alt 134 nye sange på nutidsdansk og en sangbog, der følger samme orden som kirkeårets anbefalede prædiketekster. 1. og 2. tekstrække står over for hinanden.

Emneord
Salmer

Evangeliesange foreligger nu i to udgaver, nemlig som henholdsvis en 4-stemmig orgel/klaversats med alle vers og som en sangbog med melodilinje og alle vers.

Melodierne spænder fra traditionel koralform over det mere viseprægede til næsten deklamatoriske former. Alle tager udgangspunkt i dur-mol harmonikken og har logisk opbyggede melodier, der er nemme at lære.

Valget af benævnelsen "sange" i stedet for "salmer" skyldes ifølge forfatterne en fornemmelse af, at salmebegrebet kan binde mere end nødvendigt til en meget fastlagt tradition. Sange føles friere.