Evangeliet og evangelierne

175,00 kr.
Evangeliet og evangelierne – Evangelierne som bibelske genskrivninger
Eksistensen, 2015, Hæftet, 143 sider
ISBN 9788741008554

Print on demand. Leveringstid 3-5 dage udover almindelig ekspedition.

De fire evangelier er fire forskellige forsøg på at tilrettelægge fortællingen om den jordiske Jesus ud fra troen på ham som den opstandne Kristus.

Der er en stærk tradition for at læse Det Nye Testamentes fire evangelier harmoniserende som kilder til, hvad Jesus sagde og gjorde dengang. De senere tilføjede navne – alle fire skrifter er oprindelig anonyme – vil også have os til at tro, at de er blevet til stort set samtidigt og supplerer hinanden. I virkeligheden er de meget forskellige forsøg på at tilrettelægge fortællingen om den jordiske Jesus ud fra troen på ham som den opstandne Kristus.

Således er Markusevangeliet fra omkring år 70 det ældste og hovedkilden for forfatteren til Matthæusevangeliet, og siden bygger såvel Johannesevangeliet som Lukasevangeliet videre på disse forgængere ud fra hver deres teologi. De fremstår som bibelske genskrivninger, der alle vil opfattes som fortsættelsen af og afslutningen på bibelhistorien i Det Gamle Testamente. De er stationer i en receptionsproces, hvorunder evangeliefortællingen har udviklet sig for at opfylde nye behov i gudstjeneste og undervisning.


Omtale

Jeg vil kalde den for den vigtigste bog, der er skrevet i 2015 om kristendom. Johannes Møllehave, Ugeavisen Øboen

En rigtig god bog, der på en let og elegant måde giver et nyt perspektiv på en ny måde at gå til de gamle tekster på. Præsteforeningens Blad

I mine øjne er den vigtigste pointe ved Mogens Müllers bog, at den bidrager til den vigtige tradition for kritisk og nysgerrig læsning af evangelierne og den kanoniske tilblivelse. Uden vel at mærke at undergrave kristendommens inderste kerne.
Sørine Gotfredsen, Kristeligt Dagblad