Fagfællebedømmelse

Eksistensen udgiver fagfællebedømte bøger. Fagfællebedømmelsen sker i henhold til gældende retningslinjer for Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

En forskningspublikation skal:

  1. præsentere ny viden
  2. være produktet af en forskningsindsats, der lever op til feltets krav om faglig kvalitet og bidrager til udviklingen af forskningsfeltet
  3. være bedømt af mindst én fagfælle, der tager stilling til publikationens kvalitet og forskningsmæssige bidrag, og som opfylder BFI’s krav til fagfællebedømmere.

Se endvidere Retningslinjerne for forskningsregistrering til Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) fra Uddannelses- og Forskningsministeriet her:

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/BFIs-regler/retningslinjer-for-forskningsregistrering-til-bfi-v-1-1.pdf

Eksistensen udgiver også det fagteologiske tidsskrift Dansk Teologisk Tidsskrift, som er fagfællebedømt.