Fem præster - E-bog

149,95 kr.
Fem præster - E-bog – Og antropologiske perspektiver på identitet og autoritet
Eksistensen, 2006, E-bog, pdf, 240 sider
ISBN 978 87 7457 570 2

En bog om fem præster i Den Danske Folkekirke; deres opvækst, hverdag, arbejde og teologi. Bogen er baseret på etnografiske interviews og studier af præsters uddannelse og hverdagsliv.

E-bog - PDF-version

Emneord
KulturhistorieTroGudFolkekirkenKirke
Links

Der leveres et kulturanalytisk bidrag til forståelsen af identitet og autoritet i et embede, som har fælles træk med andre embeder såsom lærerens, lægens og politikerens.