Filosofi, teologi, pædagogik

399,00 kr.
Filosofi, teologi, pædagogik – Udvalgte tekster
Philosophia, 2010, 430 sider
ISBN 9788788663563
For første gang et bredt udvalg af tekster fra Schleiermachers skelsættende værker på dansk.
Beskrivelse: Det er uomstridt, at Schleiermacher - lidt forenklet udtrykt - gør teologien moderne og for så vidt kan gøre krav på bred opmærksomhed. Det er uomstridt, at han er en af pædagogikkens grundlæggere og som sådan er genstand for en stor og vedvarende interesse inden for denne.

Det er ikke uomstridt, men møder dog voksende anerkendelse, at han også som filosof har en markant og selvstændig røst, som fortjener at blive hørt sammen med denne frugtbare periodes øvrige tænkere. Derfor bør Schleiermachers betydeligste arbejder også foreligge på dansk.

Bogen indeholder oversættelser af en række hovedtekster - i deres helhed eller længere sammenhængende uddrag - fra Schleiermachers sene filosofiske, teologiske og pædagogiske forfatterskab og centrale afsnit af det tidlige hovedværk "Om religionen: Taler til de dannede blandt dens foragtere".

Indhold: I Om religionen. Taler til de dannede blandt dens foragtere. / II Dialektik / III Filosofisk etik / IV Den kristne tro fremstillet i sammenhæng efter den evangeliske kirkes grundsætninger / V Om kunstbegrebets omfang i forhold til teorien om kunst / VI Hermeneutik / VII Pædagogik / Dertil kommer en grundig indledning ved oversætter Peter Grove.