Filosofiens verden

299,00 kr.
Tiderne Skifter, 2012, 416 sider
ISBN 9788779735217

Hvad kan vi i globaliseringens tidsalder bruge filosofi til? Det giver Peter Kemp mange forskellige bud på i denne bog. Et grundsynspunkt er, at filosofi f.eks. kan hjælpe os til at tænke sammenhænge og helheder eksistentielt og politisk – uden at ophæve forskelle og modsætninger mellem tilværelsens forskellige aspekter og uden at erstatte fællesskab og demokrati med topstyring og undertrykkelse.

Hvad kan vi i globaliseringens tidsalder bruge filosofi til? Det giver nu 75-årige Peter Kemp mange forskellige bud på i denne bog. Et grundsynspunkt er, at filosofi f.eks. kan hjælpe os til at tænke sammenhænge og helheder eksistentielt og politisk – uden at ophæve forskelle og modsætninger mellem tilværelsens forskellige aspekter og uden at erstatte fællesskab og demokrati med topstyring og undertrykkelse.

Kemp viser, hvordan vi kan tænke kritisk om etik, pædagogik og religion i en tid hvor velfærdsstaten og retsstaten er i fare for at gå under i managementtænkning, hvor skoler og universiteter trues af kulturløshed og barbari, og hvor religion og kristendom risikerer at blive tømt for indhold af mangel på religionsfilosofisk tænkning. Som filosof er Peter Kemp en helhedstænker – overbevist om at sandheden er det hele, som Hegel sagde, men samtidig enig med Adorno i, at det hele er det usande, når man kaster sig i armene på letkøbte ideer og glemmer at udøve den kritik, som må og skal afprøve vore ideers og institutioners holdbarhed og troværdighed.