Folkekirkens styring ved et vendepunkt

Tilbudspris 70,00 kr. Normalpris 130,00 kr.
Folkekirkens styring ved et vendepunkt – Fire kritiske artikler
Eksistensen, 2013, Hæftet, 124 sider
ISBN 978 87 7003 700 6

Diskussionen af folkekirkens styring savner ifølge bogens fire forfattere et bredere perspektiv i forhold til folkekirkens placering i samfundet og en klarere gennemtænkning af forholdet mellem folkekirkens rammer og teologien. Det forsøger denne udgivelse at råde bod på.

Emneord
KirkeFolkekirkenEssay

Diskussionen af folkekirkens styring savner ifølge bogens fire forfattere et bredere perspektiv i forhold til folkekirkens placering i samfundet og en klarere gennemtænkning af forholdet mellem folkekirkens rammer og teologien. Det forsøger denne udgivelse at råde bod på.

Artiklerne er ikke udtryk for et samlet og enslydende synspunkt, men udgør fire saglige indspark i en igangværende og vigtig diskussion om forholdet mellem folk, folkekirke og kirkens ledelse. 

Citater fra bogen
”Det er en tvivlsom nyskabelse, at folkekirken skal have en formålsparagraf.” Niels Thomsen

”Det almindelige folkekirkemedlem, der har mange andre interesser end sin religion, ønsker ikke at se sig selv defineret af et trossamfund adskilt fra det øvrige samfund og overladt til en ren kirkelig ledelse.” Jens Torkild Bak

”Skal man bevare det værdifulde i den nuværende kirkeordning, så er sammensætningen af et kirkeråd måske vigtigere end præcis, hvilken kompetence det i første omgang får.” Niels Kærgård

”En uklar forståelse af forholdet mellem det almindelige præstedømme og lægfolks rolle medfører en manglende sikring af, at afgørelser om indre anliggender træffes på et kvalificeret grundlag.” Svend Andersen


Omtale

Der er meget at lære af bogens yderst velskrevne bidrag, også for læsere, hvis interesse i kirkelige ledelsesspørgsmål måske er til at overse. For det drejer sig i grunden om kristendom, folk og stat og alt, hvad der foregår dem imellem. Hvor må man dog håbe, at de reformivrige giver sig tid til at læse den. (Jens Bærentzen, Weekendavisen)