Frans af Assisis skrifter - E-bog

139,95 kr.
Eksistensen, 1999, E-bog, pdf, 233 sider
ISBN 978 87 7457 222 1

Skønt der altid har været en stor interesse for Frans af Assisi, så er det først i 1950'erne, at man begyndte mere intensivt at inddrage hans egne skrifter i forståelsen af ham og hans budskab. I denne bog foreligger nu samtlige kendte skrifter af Frans i dansk oversættelse.

E-bog - PDF-version

Links

Frans af Assisi var hverken teoretiker eller teolog, og de fleste af hans skrifter er lejligheds- og erfaringsskrifter: leveregler og breve, hvortil kommer bønner og nogle enkelte reflekterende tekster og formaninger. Men i disse enkle og samtidig dybsindige skrifter på et ofte ubehjælpeligt latin træder Frans ud ad den myte, som eftertiden har ladet opstå omkring ham, og bliver levende.

Indledning og oversættelse ved Marianne Powell og Hubert Hodzelsmanns OFM.