Frygt ikke!

250,00 kr.
Frygt ikke! – Indføring i kristen dogmatik - Bind 1
Eksistensen, 2024, Hæftet, 192 sider
ISBN 9788741010540

Frygt ikke! er en indføring i dogmatik, som kommer i to bind. Frygt ikke! er struktureret efter de oldkirkelige trosbekendelser. Bind 1 omhandler den første trosartikel, Gud, skabelse og synd.

Gudsbegrebet behandles ud fra forståelsen af Gud som et trinitarisk fællesskab. I forlængelse heraf forstås Gud som skaber og verden – inklusive mennesket – som skabt til fællesskab med Gud og hinanden. Synd forstås derimod som adskillelse og brud på dette fællesskab. Der præsenteres derfor slutteligt tre overlappende syndsmodeller: synd som eksistensvilkår, synd som brud på sociale relationer og synd forstået som brud på menneskers relation til det øvrige skaberværk.

Endvidere begynder bind 1 med en introduktion til tobindsværket samt til dogmatik som fag, dogmatikkens sprog, dogmatikkens kilder og dogmatikkens metoder. Bind 1 bringer derfor dogmatikken på højde med nutidige teoretiske og metodiske problemstillinger dog uden at miste den historiske dybde.

Margrethe Kamille Birkler er cand.theol. og ph.d.-studerende på Afdeling for Teologi på Aarhus Universitet. Hendes ph.d.-afhandling omhandler Paul Tillichs symbolske teologi samt hvordan betydningsskabelse kan ske i samspil med intersektionel teologi. Hun arbejder desuden med klimateologi, queerteologi og feministisk teologi i tillæg til sine ph.d.-studier. Endelig underviser hun i dogmatik på Teologi for Lægfolk og holder foredrag.

Anders-Christian Jacobsen er professor i dogmatik på Afdeling for Teologi på Aarhus Universitet. Han har skrevet ph.d.-afhandling og disputats om Irenæus og Origenes og deres syn på skabelse, kristologi og opstandelse. Derudover arbejder han med oldkirkens teologi, især i Østkirken, Martin Luthers teologi historisk og aktuelt og sakramentsteologi. Endelig underviser han i dogmatik på Teologi for Lægfolk, holder foredrag og deltager i aktuelle teologiske debatter.