Galaterne for alle

49,95 kr.
Galaterne for alle – NT for alle
ProRex, 2015, Hæftet, 64 sider
ISBN 9788770681025

Hvad kendetegner mennesker, der tror på Gud? Er der plads til etniske opdelinger i Guds folk, eller skal vi holde sammen i enhed trods forskelligheder? Skal der være frihed indadtil, eller skal der regler og kontrol til? Disse spørgsmål tager Paulus fat på i Galaterbrevet.

Emneord
Tro

Fra sin tid som farisæer ved han, at man kan bruge religion til at udelukke og kontrollere mennesker. Han gør konsekvent op med enhver, der påtvinger andre deres religiøse regler og skikke og derved berøver dem den enhed og frihed, som Gud har tiltænkt de troende. Det er Paulus magtpåliggende at holde fast i den herlige virkelighed, Jesu Kristi død og opstandelse giver kristne del i.

Galaterne for alle kan anvendes som selvstudium eller til studium i grupper.