Gammeltestamentlig religion

319,95 kr.
Eksistensen, 1998, Hæftet, 292 sider
ISBN 978 87 7457 222 9
En indføring i de vigtigste religiøse forstillinger i Det Gamle Testamente. Bogen redegør for de grundlæggende træk i synet på det guddommelige og det jordiske; på den materielle verden og de begivenheder, der udfolder sig i den; og på loven og profetismen.
Der er lagt særlig vægt på kultiske og rituelle emner. Fremstillingen illustreres af gennemgange af markante tekster fra Det Gamle Testamente.

Omtale

En velskrevet, solid og i bedste forstand provokerende fremstilling af, hvad Det Gamle Testamente siger om Gud, menneske og verden.


Jyllands-Posten