Gud, mennesker og dyr i Bibelen - E-bog

139,95 kr.
Eksistensen, 2013, E-bog, pdf, 236 sider
ISBN 978 87 7457 691 4

Med Gud, mennesker og dyr i Bibelen ser forfatteren på brugen af dyrebilleder i Bibelen. Hvilke dyr sammenlignes mennesket med? Hvad er det for dyr, Gud kan bruge i sin tjeneste?

E-bog - PDF-version

Links

Hvor meget ligner Gud, mennesker og dyr hinanden? Og hvor forskellige er de? Hvor tæt kan de komme på hinanden, og hvor går grænserne? Dyrene fylder ikke blot meget i Bibelens fortællinger og billedsprog. De er også med til at udtrykke fundamentale sandheder om, hvem Gud er, og hvad et menneske er.

Med Gud, mennesker og dyr i Bibelen ser forfatteren på brugen af dyrebilleder i Bibelen. Hvilke dyr sammenlignes mennesket med? Hvad er det for dyr, Gud kan bruge i sin tjeneste? Og hvilke dyr kan bruges billedligt om Gud selv? Formålet med denne bog er ikke kun at give en præsentation af, hvordan de bibelske forfattere tænkte om Gud, mennesker og dyr for over 2000 år siden, men at inspirere til, at vi i dag også tænker dyrene med, når vi drøfter forholdet mellem Gud og os i den nutidige teologi. Til slut i bogen gives et udblik til brugen af dyremetaforik i Lisbeth Smedegaard Andersens salmedigtning.

Om forfatteren Kirsten Nielsen (1943-) er professor emeritus. Hendes fagområde er Det Gamle Testamente. Hun har især beskæftiget sig med Det Gamle Testamentes billedsprog og har bl.a. udgivet disputatsen, For et træ er der håb. Om træet som metafor i Jes 1-39 (1985). Kirsten Nielsen har desuden arbejdet med moderne salmer og udgivet bogen Der flammer en ild. Gudsbilleder i nyere danske salmer (2007).