Gud og fremtiden

269,00 kr.
Tiderne Skifter, 2010, 250 sider
ISBN 9788779734401
Hvad forestiller vi os egentlig i dag, når betegnelsen ”gud” anvendes? Kan en fornyelse af vores gudsbegreb, der er forenelig med moderne tænkning og politisk bevidsthed, lade sig gøre? Det argumenterer forfatteren for i denne usædvanlige bog. En fornyet gudsforestilling må inddrage forholdet til fremtiden i videste forstand, mener Adrian Bentzon. Ud fra den synsvinkel foretager han en grundig gennemgang af de religiøse grundbegreber og de områder, der traditionelt falder ind under religion.
Emneord
GudTro

Hvad forestiller vi os egentlig i dag, når betegnelsen ”gud” anvendes? Kan en fornyelse af vores gudsbegreb, der er forenelig med moderne tænkning og politisk bevidsthed, lade sig gøre? Det argumenterer forfatteren for i denne usædvanlige bog.

En fornyet gudsforestilling må inddrage forholdet til fremtiden i videste forstand, mener Adrian Bentzon. Ud fra den synsvinkel foretager han en grundig gennemgang af de religiøse grundbegreber og de områder, der traditionelt falder ind under religion. Med udgangspunkt i forfatterens egne – hvad mange nok vil kalde mystiske – oplevelser inddrages nyere tanker inden for religion, filosofi, biologi mv.
Bogen er principielt uvidenskabelig, men det har samtidig været magtpåliggende for forfatteren at bogens påstande ikke kommer i modstrid med videnskabens resultater, som han er ganske velbevandret i.

I bogens forord skriver Bentzon: 'Hvis nogle af mine betragtninger forekommer naive, kan jeg ikke have noget at indvende imod dette, de er på mange måder et forsøg på at genoptage de spørgsmål, vi normalt holder op med at stille, når vi er 10 år.'