Guds menneskelighed - E-bog

139,95 kr.
Guds menneskelighed - E-bog – prædikener over Luthers Den Lille Katekismus
Eksistensen, 2006, E-bog, pdf, 222 sider
ISBN 978 87 7003 694 8

Det er en stor og vigtig opgave i dagens Danmark at gøre mennesker mere fortrolige med kristentroens indhold.

Guds menneskelighed indeholder en række prædikener, der udfolder centrale temaer inden for den kristne tro. Omdrejningspunktet for prædikenerne er Luthers Den Lille Katekismus, der igennem århundreder har dannet grundlag for formidlingen af den kristne troslære.

E-bog - PDF-version

Links

I Guds menneskelighed bliver det endnu engang tydeligt, hvor holdbare Luthers forklaringer er, og at det ikke er vanskeligt at relatere dem til vor tid. Theodor Jørgensen giver således i disse katekismusprædikener en nutidig udlægning af Den Lille Katekismus så den endnu engang står levende og vedkommende.

Theodor Jørgensen er dr. theol. og har i en lang årrække fungeret som professor i dogmatik ved Københavns Universitet. Sideløbende hermed har han tjent som ulønnet hjælpepræst ved Helligaandskirken, hvor prædikenerne i denne bog har været holdt ved en række katekismusgudstjenester.