Guds rige er anarki

200,00 kr
Guds rige er anarki – Evangeliet mellem magt og afmagt - a/politisk teologi
Fønix, 2019,
ISBN 9788793600126

Guds rige er i Ny Testamente en orden, hvor menneskers vold og herredømme over hinanden må vige for kærlighed, frihed og forsoning. Guds rige er med andre ord 'anarki' i ordets positive betydning af frihed fra enhver form for magt og vold. Der findes således i kristendommen en tradition for radikal magtkritik fra oldkirken til i
dag.

Emneord
GudNye Testamente

Guds rige er anarki undersøger, hvad traditionen for teologisk magtkritik aktuelt indebærer for synet på evangeliet, politisk teologi, etik og liturgi samt kirkens opgave i samfundet.