Gudstro i Danmark - E-bog

89,95 kr
Eksistensen, 2017, E-bog, pdf, 311 sider
ISBN 9788741003887

I antologien Gudstro i Danmark tegner en lang række forskere fra Norge og Danmark et billede af danskernes religiøsitet, som den ser ud i starten af det 21. århundrede.

E-bog - PDF-version

Links

Gudstro er et nøgleemne, når det gælder om at forstå, hvor danskernes religiøsitet er på vej hen i det 21. århundrede.
Danskernes gudstro er blevet mere synlig og mangfoldig. Forfatterne til denne antologi sætter i en række artikler en sonde ned i hovednerven på den religion, der i det 21. århundredes Danmark igen er kommet på dagsordenen. Bogen belyser gudstroens former og indhold empirisk og perspektiverer dem teoretisk. Undervejs behandles alt fra præsten til ateisten, fra de unge muslimer til tidens nyåndelige og fra elever i folkeskolen til den almindelige danske medieforbruger.

For studerende og forskere, der ved seminarier og universiteter beskæftiger sig med danskernes nutids-religion, vil bogen være et must. Men også den voksende skare af lægfolk, der gerne vil vide mere om de religiøse sider af livet og verdenen, vil i denne tværfaglige belysning af danskernes religion og gudstro finde værdifuld oplysning.

Gudstro i Danmark udspringer af Københavns Universitets forskningsprojekt Religion i det 21. århundrede, men er skrevet sådan, at alle med interesse for emnet kan være med.