Guldkorn II

299,95 kr.
Guldkorn II – Prædikenforberedelse til 2. tekstrække
Eksistensen, 2011, 288 sider
ISBN 978 87 7495 208 4

Guldkorn II er en ’værktøjskasse’ med redskaber til prædiken-arbejdet. 35 præster har bidraget med 3-6 forskellige bud på prædikenafsæt til hver enkelt tekst i 2. tekstrække.

Guldkorn II er en ’værktøjskasse’ med redskaber til prædiken-arbejdet. 35 præster har bidraget med 3-6 forskellige bud på prædikenafsæt til hver enkelt tekst i 2. tekstrække; det være sig et tema, en fortælling, et digt, en salme, en film eller et øjebliksbillede fra dagligdagen. Der er ikke tale om færdige prædikener, men forslag til mulige tilgange til bibelteksterne – afsæt for det videre arbejde med søndagens prædiken.

Mangfoldigheden i bidragene afspejler de mange forskellige måder, der prædikes på i landets kirker, og gør forhåbentlig samtidig samlingen brugbar for den brogede danske præstestand.


Omtale
»Denne anmeldelse kan gøres meget kort: »Guldkorn« er et særdeles anvendeligt hjælpemiddel i enhver præsts prædikenforberedelse. Køb den og brug den - og du vil glæde din menighed med nogle livsnære og vedkommende prædikener ... De gyldne maggi-terninger får min bedste anbefaling.« Torsten Dam-Jensen, Præsteforeningens Blad