Håb på trods

319,95 kr.
Håb på trods – Diakonale værdier i social- og sundhedsarbejde
Eksistensen, 2019, Hæftet, 348 sider
ISBN 9788741005478

Bogen indkredser og diskuterer de diakonale værdier i social- og sundhedsarbejde og henvender sig til studerende på de diakonale uddannelser.

Emneord
SamfundDiakoniEtikMennesket

Håb på trods sætter spot på fagligheder, der har som sit omdrejningspunkt at skabe muligheder for et værdigt menneskeliv. Således udfoldes og perspektiveres begreber som solidaritet, omsorg, barmhjertighed, kommunikation, livskvalitet, værdighed, nærvær, empowerment, anerkendelse, inklusion, frihed og håb. Forståelsen af begreberne hentes i forskellige traditioner og er således med til at tydeliggøre, hvordan fagligheder kan inspirere og berige hinanden, og hvad de hver især bidrager med. Netop dét er afgørende vigtigt og brugbart i forhold til professioner, hvis virkelighed er at skulle navigere i flerfaglige sammenhænge.

Omsorgsarbejdet kalder i alt dets mangfoldighed på uddannede, der er klar over vigtigheden af at tænke på tværs af profession og faglighed for at finde veje og muligheder i menneskers liv.