Helvede og en kærlig Gud

99,95 kr
Lohse, 2007, Hæftet, 128 sider
ISBN 9788756459259

Er det muligt at se fortabelse og Helvede som en side af Guds kærlighed?

Emneord
TroRefleksion

Hvis man tager Jesu ord for pålydende, kommer man ikke uden om, at der findes et virkeligt Helvede. Men de fleste af os gemmer denne tanke ned i et lille, fjernt hjørne af vores bevidsthed, hvorfra vi kun yderst nødigt fi nder den frem.

Mange af os har svært ved at skabe harmoni mellem vores tro på Guds kærlighed og Bibelens ubestridelige tale om Helvede. - Hvordan forener vi troen på Guds grænseløse kærlighed med den kendsgerning, at Jesus ofte taler om fortabelse og Helvede som en realitet?

Denne bog er et forsøg på at tage fat på dette problem. Forfatteren gør det uden at komme med letkøbte forklaringer og med det formål at hjælpe os til at bevare troen på Guds kærlighed – også når vi konfronteres med Helvedes virkelighed.