Hengivelsens teologi

249,95 kr.
Hengivelsens teologi – Kenosis, klimakrise og menneskets forbundethed med naturen
Boedal, 2024, Hæftet, 158 sider
ISBN 9788793062528

Sallie McFague har sin helt egen stemme. Hun taler direkte og insisterende om, at vores overbevisninger har afgørende betydning for vores adfærd. Gennem årtier har hun præget den teologiske tænkning, først gennem sin forskning i metaforernes kraft – og i de seneste år ved at rette søgelyset mod vores måde at behandle verden på.

 
 

I denne sidste bog, færdiggjort året før hendes død i 2019, opsummerer McFague sit livsværk. Det gør hun med en stærk opfordring til handling, til at vi lægger kursen om til gavn for både mennesket selv og hele vores planet. Hun mener, at verden har brug for det, hun betegner som "en kenotisk fortolkning" af kristendommen.

Kenosis er hengivelsens princip, som vi også ser afspejlet i naturen: at noget må dø, for at nyt liv kan vokse frem. Og mennesket befinder sig ikke uden for naturen, men er forbundet med naturen og infiltreret i dens processer. Kenosis er korsets vej: at give afkald på alt for igen at kunne modtage liv, virkeligt liv, og derefter give dette liv videre.

"Hvor glædeligt, at denne bog udkommer netop på et tidspunkt, hvor den økologiske teologi igen er kommet på dagsordenen i Danmark! Her kan nye læsere begynde, og vi har alle meget at lære af McFague."
Professor i systematisk teologi Niels Henrik Gregersen i bogens forord.