Hvad er filosofi?

179,95 kr.
Klim, 2007, Hæftet, 142 sider
ISBN 8779552579
Hvad er filosofi? er et engagerende essay om den vesterlandske filosofis væsen, dens formål og muligheder. Forfatteren præsenterer de vigtigste filosofiske discipliner og positioner og diskuterer filosofiens forhold til videnskab, litteratur og historie.
Hvad er filosofi? er et engagerende essay om den vesterlandske filosofis væsen, dens formål og muligheder. Forfatteren præsenterer de vigtigste filosofiske discipliner og positioner og diskuterer filosofiens forhold til videnskab, litteratur og historie.

Bogen munder ud i en kritik af dagens akademiske filosofi: Den har mistet kontakten med den almenmenneskelige dimension, der ellers er dens grundlag og giver den betydning. Kun en filosofi, der sætter vor selvforståelse på spil, er relevant.

Omtale
Indhold:
Filosofi og ikke-filosofi
Filosofiens grundlag
Filosofi og videnskab
Filosofi og litteratur
Filosofi og historie
Kontinentalfilosofi og analytisk filosofi
Perspektivisme og pluralisme i filosofien
Filosofi som visdomslære
Fagfilosofiens elendighed
Filosofiens fortsættelse