Hvad hjertet er fuldt af - E-bog

209,95 kr.
Hvad hjertet er fuldt af - E-bog – En håndbog om mission
Eksistensen, 2012, E-bog, pdf, 482 sider
ISBN 978 87 7457 626 6

En håndbog om mission. Et leksikon hvor man kan slå centrale begreber og personer op. Bogen er endvidere forsynet med en grundig indledning, hvor mere generelle spørgsmål og overvejelser om mission behandles.

E-bog - PDF-version

Links
En håndbog om mission. Et leksikon hvor man kan slå centrale begreber og personer op. Bogen er endvidere forsynet med en grundig indledning, hvor mere generelle spørgsmål og overvejelser om mission behandles. Så udover at være en håndbog og et leksikon, reflekteres der over en lang række af de spørgsmål, som rejser sig i forbindelse med kirkens mission og kristendommens udbredelse.