Hvad i alverden er meningen?

Tilbudspris 99,00 kr. Normalpris 249,00 kr.
Hvad i alverden er meningen? – Om at leve med kronisk sygdom og handicap
Eksistensen, 2011, Hæftet, 324 sider
ISBN 978 87 7517 886 5

Hvordan lever man et liv med kronisk sygdom og handicap? For de fleste er det et tungt og udfordrende livsvilkår og kan give anledning til mange eksistentielle overvejelser. Antologien uddyber og behandler en række problemstillinger knyttet til et liv med kronisk sygdom og handicap.  

Emneord
DødSygdomTro
Ny antologi om at leve med kronisk sygdom og handicap.

Hvordan lever man et liv med kronisk sygdom og handicap? For de fleste er det et tungt og udfordrende livsvilkår og kan give anledning til mange eksistentielle overvejelser. Hvad i alverden er meningen? er i første omgang skrevet til mennesker, der lever med en kronisk sygdom eller et handicap, enten selv eller som pårørende. Behandlere, læger, sundhedspersonale, psykologer, præster mv. vil imidlertid også kunne hente større indsigt i, hvilke problemstillinger, udfordringer og tanker, som optager kronisk syge eller handicappede mennesker og deres pårørende.

Bogen er delt op i to hoveddele. Første del handler om nogle af de almene eksistentielle problemstillinger og overvejelser, som kronisk sygdom og handicap kan medføre. Her er der fokus på den psykiske og sociale dimension med bl.a. kapitler om, hvordan ens selvværd ændres og defineres, om at føle sorg og afmagt og om depression, der ofte kan blive en følgesygdom. Der er også kapitler om relationerne – bl.a. om parforholdet og hvordan det påvirker børn at vokse op i en familie, der er ramt af kronisk sygdom.

Bogens anden hoveddel sætter ord på nogle af de religiøse spørgsmål og overvejelser, som livet med sygdom og handicap kan afføde. Det er bl.a. spørgsmål om, hvordan man kan finde mening og forlige sig med sådan en situation. Her findes bidrag om, hvordan troen både kan hjælpe og udfordres, og hvordan man kan bruge troen til at finde trøst, håb og mening.

Bogen er redigeret af Lisbeth Riisager Henriksen, og bidragene er skrevet af en række fagpersoner, der har emnet tæt inde på livet i kraft af deres arbejde, uddannelse og forskning. Til bogen bidrager Helga Døssing Hansen, Tom Andersen Kjær, Jørgen Due Madsen, Steen Bonde, Hanne Urup Engbjerg, Lene Østergaard, Ingrid Lund, Bente Østerberg, Michael Wagner Brautsch, Dorte Toudal Viftrup, Leif Andersen, Niels Christian Hvidt, Ruth Østergaard Poulsen, Trine Kern Kernel og Lisbeth Riisager Henriksen.

Omtale
"Bidragene er meget forskellige, men alle er de 'indsigtsfulde og tankevækkende' og båret af 'en stor empati for mennesker, der gennemgård svære lidelser." - Kristeligt Dagblad