Hvis Gud er svaret - hvad er så spørgsmålet?

189,00 kr.
Hvis Gud er svaret - hvad er så spørgsmålet? – 24 essays om kristendommen
Det Andersenske Forlag, 2007, 232 sider
ISBN 978-87-92240-00-2
"Diskussionen for eller imod religion er blusset op på ny. Ateister blander sig i debatten med krav om at fornuften skal sejre over troen. De anser religion for overtro, uanset hvilken religion det drejer sig om. Senest har evolutions-biologen Richard Dawkins samt filosofferne Daniel Dennett og Sam Harris leveret hver deres skarpe angreb på religion af enhver art.

Emneord
GudTro
"Diskussionen for eller imod religion er blusset op på ny. Ateister blander sig i debatten med krav om at fornuften skal sejre over troen. De anser religion for overtro, uanset hvilken religion det drejer sig om. Senest har evolutions-biologen Richard Dawkins samt filosofferne Daniel Dennett og Sam Harris leveret hver deres skarpe angreb på religion af enhver art.

Men når udgangspunktet er ateistisk, bliver diskussionen sort-hvid, for eller imod religion. Hvis Gud er svaret tager et andet afsæt: Den diskuterer først og fremmest kristendommen og ser især på forholdet mellem kristendom og politik. Udgangspunktet er at det er altafgørende vigtigt, at tro ikke bliver et politisk anliggende, og at det er et faresignal når religiøse præmisser anvendes på andet end religiøse emner.

Bogen kan læses som en ikke-kristens forsøg på at få hold på hvad kristendommen er, og hvilken betydning den har haft gennem historien og har i dag – en kritisk, men nuanceret gennemgang af kristendommens grundlag og de problemstillinger religionen rejser.

Når mange kristne gerne vil have at kristendommen får indflydelse uden for kirken, pålægger det også de ikke-kristne at undersøge hvad den går ud på, og at forholde sig kritisk til den."