Hvorfor er vi så glade for staten?

50,00 kr.
Hvorfor er vi så glade for staten? – Om reformationen og retten
Eksistensen, 2016, Hæftet, 68 sider
ISBN 978 87 4100 003 9

Resultatet af Luthers frihedstanker blev overraskende nok det gennemregulerede, statsstyrede samfund, som vi kender i dag.

Danskerne er glade for staten. Vi betaler vores skat og indretter os efter de fælles regler. Ja, faktisk har der ikke siden Grevens Fejde i 1500-tallet været alvorlige protester mod statens autoritet. Har dette med reformationen at gøre?

Martin Luther gik i 1521 ene mand op imod sin samtids mægtigste autoriteter. Han kæmpede for troens frihed og  imod, at paven med sværdet i hånd bestemte over menneskers tro og samvittighed.

Resultatet af Luthers frihedstanker blev overraskende nok det gennemregulerede, statsstyrede samfund, som vi kender i dag. De ti bud blev rettesnoren for den juridiske lovgivning, og kongens magt var nærmest ubegrænset. Ditlev Tamm peger på, at det er i denne modsætning, vi finder en del af forklaringen på, hvorfor danskerne lige siden 1500-tallet har været så glade for staten.

Læs Ditlev Tamms bidrag til serien om reformationen og dens virkningshistorie fra Eksistensen, og få en forklaringen på, hvorfor det i dag i juridisk forstand er så let at blive skilt.2017 markerer 500-året for reformationens begyndelse med Luthers opslag af 95 teser mod pavekirkens afladshandel i Wittenberg i Tyskland. Eksistensen sætter reformationens aftryk på vores liv, kultur og samfund til diskussion i en serie minibøger.

Reformationsseriens forsider tegnes af satiretegner Gitte Skov.

Bind nr. 2 i Reformationsserien


Omtale

 en herlig lille bog, der dækker et interessant og meget vedkommende emne i Danmarkshistorien. Ligesom seriens første bind er dette højst læseværdigt!

Johnny Lindholm, Litteratursiden.dk

En hurtiglæst minibog om et stort emne

 Bibliotekerne anmeldelse (Lektørudtalelse)


Hvorfor er vi så glade for staten? balancerer fint og hverken under- eller overvurderer Reformationens betydning

Asker Hedegaard Boye, Weekendavisen