I anden række

419,95 kr.
I anden række – Prædikenvejledning til anden tekstrække
Eksistensen, 2009, Hæftet, 480 sider
ISBN 9788741009384
En prædikenvejledning til hele kirkeåret efter anden tekstrække. Til hver prædiketekst gives bl.a. bud på tekstens sammenhænge og muligheder og prædikenens udfoldelse.
15 præster, som dækker et bredt spektrum inden for Folkekirken, har i godt et år arbejdet intenst på at lave denne prædikenvejledning, som dækker hele kirkeåret. Bogen vil være et nyttigt arbejdsredskab i præstens prædikenforberedelse. Til hver prædiketekst gives bl.a. bud på tekstens sammenhænge og muligheder og prædikenens udfoldelse. Intensionen har været at udarbejde en prædikenvejledning, der lader teksten tale, før prædikanten tager ordet og som fokuserer på kirkegængernes mulige spørgsmål i mødet. Dertil at give en indsigt i teksterne, indlevelse i den kontekst der prædikes i samt inspiration til den konkrete prædiken. Der medfølger også forslag til salmevalg. 'En prædikenvejledning skal inspirere til mange forskellige bud på en prædiken. Den skal åbne teksten, pege på dens brændpunkter, afsøge den for muligheder og bistå med systematiske, eksegetiske og hermeneutiske overvejelser.'
Fra bogens forord