I anledning af - E-bog

149,95 kr.
I anledning af - E-bog – Kausalierne mellem levet liv og forkyndelse
Eksistensen, 2012, E-bog, ePub, 174 sider
ISBN 9788741002569

De kirkelige handlinger (fx dåb, vielse og begravelse) markerer ikke kun overgange i forskellige livsfaser, men skal ses som orienteringsritualer, hvor mennesker i afgørende øjeblikke i deres liv kommer for at orientere sig efter kristendommen.

E-bog

Denne E-bog kan kun læses med en E-bogslæser evt. via Adobe Digital Editions.
Download programmet her

Emneord
RitualPrædikenerKirkeTroFolkekirkenGud
Links

Lektor Ulla Morre Bidstrup, Præsternes Efteruddannelse, giver i bogen ”I anledning af…” adskillige forslag til nye kirkelige handlinger i vores livsforløb og til nye anlednings-gudstjenester i årets løb. Det gør hun med afsæt i tesen om, at de kirkelige handlinger (kasualierne) ikke kun markerer overgange i forskellige livsfaser, men skal ses som orienteringsritualer, hvor mennesker i afgørende øjeblikke i deres liv kommer for at orientere sig efter kristendommen.


Bogen introducerer begrebet "kasualier" som  gudstjenester med en særlig anledning i det levede liv, samtidig med at der bliver gjort rede for, hvad det betyder for den moderne dansker at gå i kirke med en ”anledning”. Bogen giver også inspiration til, hvordan man som præst kan skrive taler til de kirkelige handlinger som f.eks. vielse og begravelse, således at det bliver klart, at Gud til stadighed virker i vores liv.   


Om forfatteren: Ulla Morre Bidstrup har været sognepræst på landet og i byen gennem 13 år. Som lektor på Folkekirkens Uddannelsesinstitutioner underviser hun kommende og fungerende præster - bl.a.  i arbejdet med kasualierne. Hun blev i 2011 ph.d. på en afhandling om kasualierne, hvor også den tyske tænkning på området er integreret.