Identitet

229,95 kr.
Klim, 2008, 183 sider
ISBN 9788779556003
Identitet handler om, hvem vi er. I dag er mange optaget af at "finde sig selv", "arbejde med sig selv" og "udvikle sig personligt". Hvorfor er vi det, og hvorfor gennemsyrer spørgsmålet om identitet vores tilværelse?
Emneord
Inspiration
Identitet handler om, hvem vi er. I dag er mange optaget af at "finde sig selv", "arbejde med sig selv" og "udvikle sig personligt". Hvorfor er vi det, og hvorfor gennemsyrer spørgsmålet om identitet vores tilværelse?

Bogen giver desuden en introducerende gennemgang af Charles Taylors filosofi og identitetsbegreb. På denne baggrund udvikler Svend Brinkmann en specifik identitetsteori, der peger på, at identitet bedst forstås som en persons moralske selvfortolkning.

Identitet finder svarene i forbrugersamfundets virkelighed. Her skal vi på én gang være os selv og være i konstant udvikling. Forbrugersamfundet udfordrer vores vante selvforståelse og værdiorientering, og med udfordringerne følger krav om både omstilling og selvrefleksion

Bogen kan læses af alle med interesse for identitet i det senmoderne forbrugersamfund, og den vil især være relevant for folk, der beskæftiger sig med psykologi, sociologi, uddannelse og pædagogik.