Indføring i filosofi

329,95 kr.
Indføring i filosofi – Det sande, det gode og det skønne
Klim, 2008, 282 sider
ISBN 978-87-7955-485-6
Denne bog er en systematisk indføring i filosofi. Som undertitlen antyder, falder bogen i tre dele svarende til den traditionelle tredeling af filosofien i erkendelsesteori, etik og æstetik.
Denne bog er en systematisk indføring i filosofi. Som undertitlen antyder, falder bogen i tre dele svarende til den traditionelle tredeling af filosofien i erkendelsesteori, etik og æstetik.

Bogens første del - Det sande - gennemgår forskellige syn på viden, videnskab, forståelse og sprog. Under titlen Det gode undersøger forfatterne forskellige normative, etiske teorier, spørgsmålet om hvorvidt mennesket har en fri vilje samt hvad der kendetegner det menneskelige selv. I bogens sidste del - Det skønne - præsenteres centrale æstetiske teorier samt forholdet mellem kunst, moral og erkendelse.

Bogen bryder med en lang filosofihistorisk lærebogstradition ved at lade temaerne være styrende for fremstillingen. Forfatterne knytter stoffet an til særdeles læsbare og genkendelige eksempler både fra historiske sammenhænge og samtidigt dagligliv.

Indføring i filosofi - Det sande, det gode og det skønne er skrevet ud fra tanken om, at filosofi har betydning for vore liv. Den er en engagerende indføringsbog i filosofisk tænkning og humanistisk dannelse - skrevet af unge filosoffer, der kender deres publikum.