Ingen kender dagen

Tilbudspris 69,95 kr. Normalpris 248,00 kr.
Ingen kender dagen – Mødet med den pludselige død
Eksistensen, 2011, Hæftet, 188 farveill. sider
ISBN 978 87 7115 007 0
Ingen kender dagen, før solen går ned. Denne bog handler om den uventede død. Om den dagligdag, der pludseligt kan ændres fundamentalt; om den begivenhed, der kan mærke os for resten af livet. Hvad er der at sige, når døden slår ned blandt os som ulykke eller selvmord. Hvordan kan vi møde det uventede og frygtelige?
Emneord
SjælesorgDødTalerSorg
Vi lever med det fællesmenneskelige grundvilkår, at ingen kender dagen. Hvad har kristendommen at sige, når det forfærdelige og uventede sker? Når døden slår ned som ulykke eller selvmord. Hvilke ord, hvilken kraft ligger der i kristendommen til mødet med det frygtelige?
Bogen viser gennem uddrag fra 12 begravelsestaler og samtaler med de efterladte, hvilke ord der findes til at imødegå forfærdelsen og magtesløsheden. Det er ord vejet på en guldvægt, ord til det sidste farvel. ord om håb.

Einar Fog-Nielsen er teolog og har virket som præst i 34 år. Er nu pensioneret, men stadig aktiv som foredragsholder.


Omtale

I det hele taget er det de efter­ladtes beretninger, der for alvor forsyner denne bog med brugbar substans. Helt gribende er orde­ne fra en mor, der skridt for skridt følger sin kræftsyge teena­gedatter frem til døden og illu­strerer, hvordan en ufattelig situ­ation kan gennemleves. Folk be­skriver ærligt og nøgternt, hvor­dan de lærer at acceptere døden og komme videre efter et pludse­ligt tab, og det er givende læs­ning.

Kristeligt Dagblad