Jesu-liv-litteratur i Danmark

219,95 kr.
Jesu-liv-litteratur i Danmark – Jesusbilleder eller tidsbilleder
Eksistensen, 2008, Hæftet, 184 sider
ISBN 987 87 7457 476 7
Jesu-liv-litteratur i Danmark. Jesusbilleder eller tidsbilleder er den første udførligere skildring af dette kapitel i tolknings historien, der samtidig er et vigtigt kapitel i dansk kirke historie.
Fra omkring 1900 og fremover er der i Danmark udsendt en større mængde Jesu-liv-litteratur. Disse forsøg på at skrive en Jesus-biografi afspejler de samme vanskeligheder og faldgruber, som stadig er forbundet med dette projekt. Går man uden om, at evangelierne vil forkynde Kristus, bliver resultatet alt for let en modernisering af Jesusbilledet, og det kommer først og fremmest til at afspejle idealdannelser hos den enkelte Jesu-liv-bogs forfatter.

Samtidig forudsætter det, at kristendommen i almindelighed og Paulus i særdeleshed er udtryk for en fejludvikling. Man beskæftiger sig med Jesu personlighed og vil ikke vide af ham som Guds søn. En enkelt (Georg Brandes) mener ligefrem, at Jesus ikke har levet, men er et rent fantasiprodukt. Ellers er det meget få, der har kunnet få sig selv til at erklære Jesus for ubrugelig. Derfor bliver denne genre snarere tidsbilleder end billeder af den historiske Jesus. Det gælder helt frem til de nyeste forsøg.

Jesu-liv-litteratur i Danmark. Jesusbilleder eller tidsbilleder er den første udførligere skildring af dette kapitel i tolknings historien, der samtidig er et vigtigt kapitel i dansk kirke historie.

Omtale

Uomgængelig for enhver, der ønsker indblik i baggrunden for dagens teologiske diskussioner ... en kilde til oplysning af høj kvalitet.


Sørine Gotfredsen, Kristeligt Dagblad