Jorden brænder

279,95 kr.
Jorden brænder – Klimaforandringerne i videnskabsteoretisk og etisk perspektiv
Eksistensen, 2009, Hæftet, 216 sider
ISBN 978 87 91191 57 2
En bog om de forandringer, der sker med klimaet. Et bidrag til forståelsen af, hvad der sker og hvorfor det sker. Formålet er at vise, hvordan klimaforandringerne rejser mange naturvidenskabelige spørgsmål men også en lang række spørgsmål med baggrund i videnskabsteoretiske, filosofiske, politiske, etiske og religiøse antagelser om, hvordan verden er, og hvordan den kunne/burde være.
En bog, der giver rum for kritisk eftertanke og etisk refleksion over, hvad vi bør gør netop nu.
Jorden brænder er en bog til undervisning og oplysning om det, vi alle taler om: vejret og hvordan vi skal forholde os til det, at det har forandret sig fra hyggeligt samtaleemne til truende fremtidsudsigt.
Spørgsmålene behandles af en række fremtrædende danske forskere i syv dybtgående artikler, hvor videnskabsteori og etik kaster nyt lys over et af de alvorligste problemer i vores tid. Bogen afsluttes med tre cases, i hvilke seks eksperter diskuterer mulige strategier til at hjælpe os gennem de store forandringer, der (måske) venter forude.
Med bidrag af: Mickey Gjerris, Jakob Wolf, Christian Gamborg, Jørgen E. Olsesen, Matthias Heymann, Peter Sandøe, Hanne Andersen, Gitte Meyer og Anker Brink Lund.

Omtale
»Dette er ikke kun en betimelig bog, det er også en helt nødvendig bog. Disse spørgsmål kan vi ikke få tilstrækkelig indsigt i ved at læse dagspressen (der i øvrigt ofte får de eksakte facts forkert i halsen). Så må der bøger til, og denne er alle pengene værd.«
Karen Schousboe, Kristendom & Kultur