Kærlighedens ansvar

249,95 kr.
Kærlighedens ansvar – Grundlag og områder for kristen etik
Eksistensen Akademisk, 2022, Hæftet, 256 sider
ISBN 9788741005898

Bogen giver en indføring i kristen etik som kærlighedens ansvar i lyset af Bibelen, traditionen, fornuften og erfaringen som dens kilder.

Emneord
BibelenEtik

Herved udfolder den en forståelse af kristen etik mellem radikalitet og kompromis. Samtidig reflekterer den over aktuelle etiske områder med særligt henblik på medicinsk etik, økonomi, migration og naturetik.

Det er centralt for bogen, at den kristne tro og det kristne liv ikke kan skilles fra hinanden. Troen udtrykker sig i gerninger. Det er denne uløselige sammenhæng, som den kristne etik reflekterer over og stiller spørgsmålet, hvad vi kan sige om det liv, som følger af den kristne tro?

En af grundtankerne i bogen er, at det kristne menneske er kaldet til at bære vidnesbyrd og at det ikke mindst er den kristne etiks opgave at gennemtænke, hvordan dette vidnesbyrd kan komme til udtryk i handlingslivet.

Den kristne etik er ikke en entydig størrelse, men udtryk for, at der følger etiske implikationer af kristendommen og en bestræbelse på at gennemtænke disse i forhold til både grundlag og områder. Dermed er også betonet, at kristen etik er teologi. Det er både en refleksion over det kristne livs grundlag og selv en del af det kristne liv som en praksis, der også udtrykker sig i en kritisk selvbesindelse.


Omtale

★★★★
"Ulrik Nissens bog om kristen etikfalder på et tørt sted i dansk teologi, hvor der sjældent tales om tro og gerninger i samme sætning.”

- Kristeligt Dagblad