Kierkegaard og ledelse

299,95 kr.
Frydenlund, 2004, 220 sider
ISBN 9788778872012
Kierkegaard og ledelse tilbyder en ny måde at tale om de personlige og eksistentielle sider af ledelse på - både hvad angår det personlige lederskab og personaleledelse.
Kierkegaard og ledelse tilbyder en ny måde at tale om de personlige og eksistentielle sider af ledelse på - både hvad angår det personlige lederskab og personaleledelse. Samtidig belyses den etiske fordring i ledelse - forpligtelsen overfor noget der rækker ud over en selv - opgaven, fællesskabet, visionen.

Kierkegaards tanker om, hvad det vil sige at træde i karak­ter som menneske, er bogens udgangspunkt. Derudfra arbejdes der videre med ideen om, hvad det vil sige at træde i karakter både som menneske og som leder.

Bogen præsenterer relevante sider af Søren Kirkegaards filosofi på en vedkommende måde, og er fuld af konkrete eksempler fra lederes dagligdag.

Udgangspunktet er, at en leder er et menneske, der er i stand til at "lede sig selv". Altså føre sig selv i en given retning, der ikke er vilkårlig eller overfladisk. Den, der ikke kender sin egen grundtone, kan ikke "dirigere" et helt orkester.