Kirke med demensramte

240,00 kr.
Eksistensen, 2020, Spiralryg, 118 sider
ISBN 9788741007618

Hvordan kan kirken møde mennesker ramt af demens? Udfordringen findes i ethvert sogn, og der skal tænkes i nye baner, hvis det skal lykkes at skabe et meningsfyldt rum for denne gruppe.

Sang, musik og sansestimulerende aktiviteter kan være med til at skabe et fællesskab med den demensramte og er omdrejningspunktet i Kirke med demensramte. Nærværende udgivelse vil være en hjælp til den ansatte i kirken – præsten, organisten og kirke- og kulturmedarbejderen – der beskæftiger sig med netop dette område. Bogens første del rummer relevant baggrundsviden om demenssygdomme og relaterede forhold, mens anden del er praktisk orienteret og giver læseren indsigt i og forslag til at skabe kirke for og sammen med demensramte.

Denne bog er en revideret udgave af Salmesang for demensramte, som udkom i 2016.