Kirkeloven

178,00 kr
Kirkeloven – Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken
Forlaget Atuagkat, 2011, 168 sider
ISBN 9788792554338
Den grønlandske Kirkelov "Inatsisartutlov nr. 9" blev givet af Grønlands Selvstyre den 19. maj 2010.
Emneord
Kirke
Den grønlandske Kirkelov "Inatsisartutlov nr. 9" blev givet af Grønlands Selvstyre den 19. maj 2010. Morten Nornild har sammenstillet følgende lovtekster:
- Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken
- Landstingsforordning nr. 15 af 28. oktober 1993 om kirken
- Danmarks Riges Grundlov §§ 4, 6, 66, 67, 68, 69 og 70
- Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning (Sagsbehandlingsloven)
- Landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven)
- Landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Til alle disse lovtekster har Morten Nornild skrevet fyldige kommentarer, som hjælper "menigmand" til at forstå og tolke lovens bogstav på rette vis. Desuden fortæller han i sin indledning kirkeforordningernes historie i tidsforløbet fra dengang, hvor øverste kirkemyndighed indenfor Grønlands grænser var Landsprovsten og frem til og med, at øverste gejstlige myndighed i Grønland er Biskoppen.