Kirken den er ...

299,95 kr.
Kirken den er ... – Om kirken og kristne i Danmark - fortalt af dem selv
Eksistensen, 2022, Hæftet, 270 sider
ISBN 9788741008424

Bogen præsenterer en række kristne kirkesamfund i Danmark,  som en refleksion over og en selvpræsentation af det særegne og det fælles for kirkerne.

Kirken den er … afspejler den brede kirkelighed i Danmark både i indhold og i udtryk. Forfattere fra de enkelte kirker beskriver deres egen kirke. Hvad kendetegner deres kirke, hvordan er det at være deres kirke i Danmark, hvad er særligt for deres gudstjenesteliv, hvordan ser de deres rolle i samfundet, hvad er deres forhold til andre kirker? Forfatterne til de enkelte kirker har haft frie hænder til at skrive det, der er vigtigt for dem. Det er oplysende at læse om de forskellige kirker og det kirkelige landskab, fortalt sådan som forfatterne selv ønsker at fremstille netop deres kirkelige virkelighed. Rammen for, hvilke kirkesamfund der er med i bogen, er sat af, at de alle er med i Danske Kirkers Råd.

Bogens indledende kapitler præsenterer kort det kirkelige landskab, der rækker ud over det, de udvalgte kirkesamfund selv præsenterer, samt nogle af de generelle tendenser, der ses i samfundet angående tro og trossamfund. Desuden drøftes det, hvad økumeni overhovedet er for en størrelse i 2022. Endelig kommer bogen ind på den flerkulturelle virkelighed, der i stigende grad præger kirkelivet herhjemme, og der gives bud på nogle af de økumeniske udfordringer, kirkerne står overfor i nærmeste fremtid.

Kirken den er … er udgivet i samarbejde med Danske Kirkers Råd og Teologi for Lægfolk.