Kirkens første Bibel - E-bog

89,95 kr.
Kirkens første Bibel - E-bog – Hebraica sive Graeca veritas?
Eksistensen, 2019, E-bog, pdf, 180 sider
ISBN 9788741006000

I Kirkens første Bibel kortlægges samlingen af de gammeltestamentlige skrifter samt tilblivelsen af den græske bibeloversættelse og dens skæbne i oldjødedom og oldkirke.

Links

I Kirkens første Bibel kortlægges samlingen af de gammeltestamentlige skrifter samt tilblivelsen af den græske bibeloversættelse og dens skæbne i oldjødedom og oldkirke.

Den hebraiske tekst er – konkluderer Mogens Müller – ikke en grundtekst i den forstand, at den i alle tilfælde er den oprindelige. Det er tværtimod nok så nærliggende at oversætte Det Gamle Testamente i dets græske udgave (Septuaginta) – som en del af en bibel, hvis anden halvdel er Det Nye Testamente.

Bogen er således en kritisk replik til traditionen fra reformationen, hvor man – også i den seneste danske bibeloversættelse (1992) – har oversat Det Gamle Testamente efter den hebraiske bibeltekst.

Kirkens første Bibel er en revideret udgave af den oprindelige udgivelse fra 1994.