Klima, tro, håb og handling

299,95 kr.
Klima, tro, håb og handling – Natursyn og kristendom
Eksistensen, 2023, Hæftet, 324 sider
ISBN 9788741009834

Klimakrisen er alvor. Denne antologi giver inspiration til fordybelse og handling. Kristendommen har mange rige kilder og traditioner, der kan være med til at give håb og skabe nye perspektiver.

Emneord
BønFolkekirkenKlimaTro

Klimakrisen er blevet alvor. Vi taler om klimasorg, klimaflygtninge og klimaforandringer.

Denne antologi giver inspiration til fordybelse og handling. Kristendommen har mange rige kilder og traditioner, der kan være med til at give håb og skabe nye perspektiver.

Bidragene i denne antologi er skrevet af teologer, psykologer, antropologer og kirkelige praktikere, der hver især går i dybden med forskellige perspektiver. Fra klimakrisens udfordringer over oldkirkelig skabelsesteologi til Grundtvigs tænkning om mennesket og naturen. Der hentes inspiration fra østlig, koptisk, ortodoks og katolsk naturforståelse og bygges bro til især de yngre generationers erfaringer af klimasorg. Sidst i bogen gives inspiration til grønne initiativer, klimasorggrupper, pilgrimsvandring, andagter, salmedigtning og anden praksis.

Gennem sammentænkningen af teologiske, antropologiske, psykologiske og samfundskritiske perspektiver stiller antologien spørgsmålet: Hvordan kan vi gennem en (gen)opdagelse af kristendommens dybere rødder og natursyn bane vej for nye handlemuligheder og bringe håb ind i vores fælles fremtid?


Omtale

"Eksistensen har udgivet en meget aktuel bog om klimakrisen som åndelig og eksistentiel udfordring"

Kirkekultur.nu

"Antologien fremstår helstøbt og sammenhængende (...) Desuden er den interdisciplinære og økumeniske tilgang meget inspirerende, og den muliggør, at mange forskellige læsere vil opleve sig mødt, udfordrede og inspirerede."

Semper Magasin

"Vækkende tekster om klima, natursyn og kristendom (...) Der er også en lækkerbisken af saglighed og redelighed at finde i lektor Sune Aukens artikel."

Kirke.dk