Klimaetik og religion

269,95 kr
Forlaget Univers, 2020, 184 sider

Bogen er aktuel, konkret og nærværende. Den udfordrer til refleksion, stillingtagen og faglig fordybelse. Den sætter holdningerne til klima- og miljøhensyn ind i de historiske, filosofiske og etiske traditioner, de hører hjemme i.

Spørgsmålene, der stilles i bogen, er bl.a.:
- Hvilke sammenhænge er der mellem bekæmpelse af fattigdom og genoprettelse af naturens balance?
- Hvordan er forholdet mellem den sekulære og den religiøse etik?
- På hvilke måder indgår generationsperspektivet i debatten?
- Hvordan er forholdet mellem det nationale og det globale politisk, etisk og religiøst?

Udgivelsen står på tre ben:
- Politik: Hvordan tackler man de globale og nationale klima- og miljøproblemer?
- Etik: Hvilke dilemmaer og valg stiller klimarystelserne enkeltpersoner og politikere overfor?
- Religion: Hvordan og hvorfor involverer verdens religioner sig i klimadebatten?

Det er fremtiden, der er på spil.

Undervisningsbog til gymnasium/HF med tekster, illustrationer, henvisninger.