Kødets opstandelse? - E-bog

149,95 kr.
Kødets opstandelse? - E-bog – Mennesket og målet hos Irenæus og Origenes
Eksistensen, 2016, E-bog, ePub, 320 sider
ISBN 9788741000718

Kødets opstandelse? undersøger et centralt tema i den oldkirkelige teologi – spørgsmålet om kroppen eller legemet efter døden.

E-bog

Denne E-bog kan kun læses med en E-bogslæser evt. via Adobe Digital Editions.
Download programmet her

Links

De oldkirkelige teologers udsagn om kroppens eskatologiske fremtid, viser hvordan de så på mennesket: Et positivt syn på kødets opstandelse indikerer et positivt forhold til livet her i al dets konkrete kropslighed. Et negativt syn på kødets opstandelse antyder derimod en længsel efter at slippe for de begrænsninger, som kropsligheden medfører.

Kødets opstandelse? beskæftiger sig med især Irenæus (130-200) og Origenes (185-254). De er begge betydningsfulde repræsentanter for hvert sit synspunkt. Irenæus argumenterer for, at kødet vil opstå til evigt liv. Origenes betragter derimod den eskatologiske fuldendelse som en åndelig tilstand, og det bliver Irenæus’ synspunkt, der dogmatiseres. Bogen forsøger at gå bagom denne dogmatiske tradition for derved at bidrage til en fornyet diskussion af de eskatologiske temaer. Kødets opstandelse? er skrevet til teologer, men kan læses af alle, der vil påtage sig besværet med at forstå fremmede tankegange.

Bogen er oprindeligt blevet til som en ph.d.-afhandling, men fremstår nu i en væsentlig omarbejdet form. Anders-Christian Jacobsen er professor MSO ved Aarhus Universitet.