Kommentar til Johannesevangeliet

429,95 kr.
Aarhus Universitetsforlag, 2007, 678 sider
ISBN 8779341985
For første gang i 100 år kommer nu en dansksproget, videnskabelig kommentar til Johannesevangeliet. Kommentaren rummer en udførlig præsentation af evangeliet og giver et klart billede af den teologi, der bærer teksten.
For første gang i 100 år kommer nu en dansksproget, videnskabelig kommentar til Johannesevangeliet. Kommentaren rummer en udførlig præsentation af evangeliet og giver et klart billede af den teologi, der bærer teksten.

Analysen af de enkelte beretninger er koncentreret om den foreliggende tekst mere end om historien bag den - men det forudsættes også, at evangeliet er præget af forhold og synspunkter, der hører evangelisten og hans tid til. Fortalt tid og fortælletid spiller i udpræget grad sammen i Johannesevangeliet.

Kommentaren vil være en vigtig og længe savnet hjælp for de teologistudrende i deres arbejde med Johannesevangeliet og for præsterne specielt i arbejdet med de johannæiske prædiketekster. I undervisningsinstitutioner som seminarier og gymnasier vil ikke mindst underviserne have glæde af bogen.

Kommentaren til Johannesevangeliet er fjerde bind i serien "Dansk kommentar til Det nye Testamente" (DKNT, redigeret af Sigfred Pedersen), og er således en pendant til Mogens Müllers "Kommentar til Matthæusevangeliet", der udkom i 2002. I serien er hidtil udkommet "Skriftsyn og metode" og "Den nytestamentlige tids historie" (udsolgt), ligesom flere bind er på vej.