Kommentar til Matthæusevangeliet

349,95 kr
Eksistensen, 2020, Hæftet, 348 sider
ISBN 9788741007595

En videnskabelig kommentar til hele Matthæusevangeliet.

Foruden en indledning, hvor de mere overordnede spørgsmål er drøftet, består bogen af en fortolkning med dels en oversættelse, dels en fortløbende kommentar. Oversættelsen søger at gengive den græske ordlyd så tekstnært, som det er muligt, når det også skal være dansk.

Bogen er en ny udgave af den oprindelige udgivelse fra 2000. I denne nye udgave er der korrigeret et antal tryk- og andre fejl samt foretaget en række tilføjelser.

Grundholdningen i kommentaren er fortsat den, at vi i Matthæusevangeliet har at gøre med en tolkende genskrivning af Markusevangeliet.

Bogen er en del af udgivelsesserien Dansk kommentar til Det Nye Testamente (DKNT)