Kommentar til Paulus' breve til Thessalonika

Tilbudspris 69,95 kr. Normalpris 189,00 kr.
Eksistensen, 2008, Hæftet, 170 sider
ISBN 978 87 7457 334 9
Paulus to breve til menigheden i Thessalonika (nutidens Saloniki) er de ældste kristne dokumenter, der har nået eftertiden.
Paulus to breve til menigheden i Thessalonika (nutidens Saloniki) er de ældste kristne dokumenter, der har nået eftertiden. De er også de første breve fra Paulus´ hånd, der findes, og giver allerede derved et enestående indblik i den ældste kristendoms historie.

De er skrevet omkring år 50 e.Kr., altså kun en snes år efter korsfæstelsen af Jesus. I løbet af disse få år er den nye religion nået så langt ud i verden som fra Jerusalem til Makedonien, har sprængt de etniske grænser og er sprunget fra jøderne til makedonerne og grækerne!

I de to breve konfronteres læserne med en glødende apokalyptisk forventning om Jesus´ genkomst, som de fleste kristne ifølge Paulus´ overbevisning vil komme til at opleve i levende live. Også dødes opstandelse bliver der tale om, såvel som om den datidige antisemitisme, som Paulus - selv jøde - selvfølgelig godt kendte, men ikke tog del i.
Om ægtheden af Første Thessalonikerbrev hersker der i dag ingen som helst tvivl.
Derimod er ægtheden af Andet Thessalonikerbrev i stigende grad blevet anfægtet, både på det europæiske kontinent og i de engelsk-talende lande. Den foreliggende kommentar argumenterer imidlertid for ægtheden af begge breve og hævder, at de kun under forudsætning af at stamme fra Paulus udgør virkeligt inciterende læsning.

Niels Hyldahl (f. 1930) er dr.theol. og var fra 1969 til 2000 professor ved Det Teologisk Fakultet, Københavns Universitet.